بازی شیرین کوس کیر متحرک بر سر یک مرد

Views: 215
دختر به خانه برمی کوس کیر متحرک گردد. او اسنادی را که نمی خواهد ببیند به او نشان می دهد. دختر او را در توپ ها لگد می زند و موها را به سمت زمین می کشد. سپس او را مجبور می کند که بیدمشک و الاغ خود را لیس کند. در متن های مختلف متناوب است و با زبان کار می کند.