Rahyndee یک دیک عکس کوس مشتی بزرگ را شکست

Views: 516
دختر جوانی به آشپزخانه آمد که دوست پسرش در آن نشسته بود و استراحت می کرد. او روی او نشست و شروع به نماز خواندن کرد ، که به عکس کوس مشتی تدریج از پایین و پایین نازل می شود. سپس او خروس خود را در دهانش گرفت و ضربه ای عالی به او زد و آن مرد با قدردانی از او لعنتی کرد.