کندرا استار کس کیر متحرک برای الاغ خود می پردازد

Views: 649
سبزه جوان در یک هتل کوچک اتاقی اجاره می کند ، اما وقتی سرپرست می آید کس کیر متحرک مبلغ بعدی را جمع کند ، پولی ندارد ، بنابراین یک روش پرداخت جایگزین ارائه می دهد. او ابتدا دمنده را منفجر می کند و سپس با سوراخ مقعد پرداخت را انجام می دهد.