ملیلی به زوج متاهل توصیه عكس كير وكون می کند

Views: 37
این زوج به دیدن یک روانشناس خانواده ، سبزه جوان آواز ملی ، رفتند. دختر سعی کرد تا به آنها توصیه های نظری عكس كير وكون بدهد ، اما همه اینها بی فایده بود. این بار ، او تصمیم گرفت ورزش خود را شروع کند و همسر خود را به عنوان شوهر قرار دهد و در مقابل تنگ خود به راحتی تکیه دهد.