کورتنی کاممز دیک بزرگی می عکس کوس وکون ناز کند

Views: 47
کورتنی کامز با یک عضو فوق العاده ، مرد بزرگ را به خانه آورد و پس از کمی گپ ، شروع به ختم شدن کرد. با پایین آمدن به آلت تناسلی مرد ، آن را در دهان خود می گذارد ، اما می داند که نمی تواند آن را به طور کامل بلعید. سپس او آن را بین سینه خود محکم می کند و خودارضایی می کند. پس از آن ، او به هر طریق ممکن واژن خود را روی یک پیچ بلند و ضخیم قرار می دهد. مرد به هیچ وجه حرکت نمی کند ، فقط آلت تناسلی خود را اجاره داده است. از این گذشته ، كورتنی خروس را با هر دو دست گرفته و شروع به تحریک آن می كند و مرد را به ارگاسم می برد عکس کوس وکون ناز و جریان اسپرم را به سمت صورت خود هدایت می كند.