پیشخدمت ها با عکس سکس وکوس گربه کارگردان اشتباه می کنند

Views: 181
پس از طوفان نوشیدن در اتاق بیلیارد ، کارگردان نه تنها کوههای بطری های خالی را کشف می کند بلکه پیشخدمتهایی که روی نیمکت می خوابند ، کشف می کند. او تصمیم می عکس سکس وکوس گیرد آنها را نه با پول ، بلکه با عضو خود مجازات کند. دختران خوشحال هستند که این کار را با گناه انجام می دهند و از سرگرمی لیسیدن یکدیگر را می پوشند آنها خوشحال هستند که یکی از اعضای رئیس خود را می خوردند و پاهای خود را گسترش می دهند ، به شما این امکان را می دهد که پات های آنها را در هر موقعیتی فریب دهید. این مجازاتی نیست ، بلکه پاداش است - به جای اینکه خود را از پرداخت خود محروم کنید ، خوب است.