پدربزرگ و سکسخفن متحرک مادربزرگ شلخته بالغ را برداشته بودند

Views: 9
دو پدربزرگ با ارتفاعات مختلف ، در حالی که کنار ساحل قدم می زدند ، یک شلخته را با یک کت و شلوار متناقض مشاهده کردند و تصمیم گرفتند به طبقه بالا بیایند تا از او سؤال کنند که آیا او می خواهد پول درآورد. پس از یک گفتگوی کوتاه ، به همراه دختران ، به خانه رفتند. با ورود به خانه ، پدربزرگها با یادآوری سالهای او در سن جوانی شروع به لمس و فشردن بدن زن کردند. هر یک از دو پدربزرگ منطقه نفوذ را اشغال کردند. یکی شروع به دادن آلت تناسلی به دهان زن کرد ، دیگری با چسبیدن از پشت ، پیچ را داخل واژن وارد سکسخفن متحرک کرد در حالی که انگشتانش را درون الاغ خود مالیده بود. مادربزرگ ها و مادربزرگ ها با استفاده از مضامین مختلف و اجازه دادن به اعضا دائم مکیدن ، اوقات خوبی را سپری کردند.