جیجی آلنس دبیر کل عکس کیرکوس کون

Views: 106
جیجی آلینز به عنوان دبیر یک رئیس تورم و سخت کار می کند. حتی وقتی کارمندان برای اطلاع از مشاغل به او مراجعه می کنند ، جیجی زیر میز است و یک خروس بزرگ چشمگیر را می خورد. بعد از اینکه کارمند دفتر عکس کیرکوس کون Gigi را ترک کرد ، او را از زیر میز بیرون می آورد و شروع به سرکوب کردن می کند تا بیدمشک خود را روی سوزن رئیس بگذارد. کارمندی مانند این دبیر به سادگی غیر قابل تعویض است و می تواند در هر زمان عضو را بخواهد. حتی وقتی جیجی وارد می شود و به رئیس رئیس می رسد ، او وظایف خود را فراموش نمی کند و می تواند تلفن را ساکت کند.