کریسی لین با یک مرد تحویل پیتزا دوست تصاویر متحرک کوس لیسی شد

Views: 28
کریستینا لین با همسرش نشسته بود و تماشا می کرد که او با کاغذ کار کند. گرسنه ، او خواستار تحویل پیتزا به خانه شد ، این دستور بلافاصله توسط یک مرد سیاه تحویل داده شد. مرد تحویل پیتزا در شلوار خود یک آلت تناسلی چشمگیر داشت ، اما تصاویر متحرک کوس لیسی شوهر کریستینا قبلاً پیرمردی ناامید بود ، اما وی از این امر دلگیر نبود که پیک همسرش را داشته باشد. همانطور که تصور می شد ، معلوم شد که نگار بودن چیزی بود که طول می کشد و مهبل کریستی را تحت تأثیر قرار می داد. این شوهر حتی با تماشای همسرش چنگال بزرگی از اسپرم را تحت فشار قرار داد ، حتی موفق به مشاوره دادن به او شد.