در امتحان همراه با ویبراتور کس وکیر متحرک

Views: 223
ری برای معاینه با واژن مودار همراه شد. پزشک از ابتدا وضعیت وی را معاینه کرد ، سپس به آرامی تحت فشار قرار گرفت و روی تخت خوابید. با گرفتن ویبراتور به دستان وی ، پزشك شروع به سوار كردن آنها به داخل واژن ریا كرد و چشمانش را بست و با لذت ناله كرد. پس از آن ، ری عضو را در دهان خود می گیرد و سعی می کند آن را بخورد ، اما به نظر می رسد که این اولین بار است و به خوبی پیش نمی رود. دخترک روی تخت خوابیده و شروع به توسعه واژن خود می کند ، که در حال حاضر عضو زنده ای است ، در پایان بازرسی که کس وکیر متحرک قبلاً چشیده است و با خوشحالی روی عضو می نشیند.