جوجه شلوغ اخترشناس ، عشق به عکس کیردختر خودش را رقم زد

Views: 1901
ستاره شناس تلسکوپ خود را کنار پنجره قرار داد ، در این مرحله مرغ وارد شد و شروع به مجازات كردن او برای چیزی كرد ، سپس پیراهن خود را گرفت و شروع به بوسیدن كرد ، شخصیت داغ او به آرامی از یك نارضایتی به میل وحشی تبدیل می شود تا آن مرد بزرگ را عکس کیردختر روی تخت بخورد. ، او را به تخت رول فشار داد.