دانا دیرموند به دختر نشان می دهد که پسران عکس کوسو کون به آنها احتیاج ندارند

Views: 741
این دو دختر در مورد پسران عکس کوسو کون صحبت می کنند ، اما سپس دانا آرموند ظاهر می شود و توضیح می دهد که پسران موضوع اختیاری هستند. دختران اعتقادی ندارند و او تصمیم می گیرد بدون توسل به کمک مردان به آنها نشان دهد که چگونه به ارگاسم برسند.