DaneJones عکس کیرکوس کون تقدیر خود را بعد از یک شام عاشقانه پر کرد

Views: 594
پس از یک شام عاشقانه ، زوج جوان به خانه بازگشتند و پسران بلافاصله به اتاق خواب رفتند. در آنجا ، عکس کیرکوس کون مرد به پشت خود تکیه داد و دانا جونز شروع به مکیدن خروس خود کرد. پس از آنکه مرد شکاف خود را کار کرده بود ، دیک خود را درون او وارد کرد و بعد از اینکه خوب لعنت کرد ، او را با تقدیم پر کرد.