روسپی عکس کوسو کون کرد

Views: 156
بچه های پلیس در عکس کوسو کون حال بازداشت یک روسپی هستند. اما قبل از تهیه پروتکل ، تصمیم گرفتیم از آن لذت ببریم. آنها نسبت به دختر بسیار بی ادب هستند و او را تحقیر می کنند و او را مجبور می کنند با یکی از آنها رابطه جنسی برقرار کند. دیگر فقط تماشای آنچه اتفاق می افتد است.