اما کیرکوس متحرک استار در حال "برخورد با" دانش آموز اشتباه است

Views: 40
دانش آموز خیلی غافلگیر شد وقتی که کیرکوس متحرک معلمش عصر روز گذشته روی در را کوبید. اما استار می گوید این مرد با مشکل روبرو شده است و یک راه بسیار ناچیز برای حل آنها پیشنهاد کرده است. استودن منتظر چنین پیشنهادی بود ، زیرا معلم او بلوند مشتاق است.