دوریس ایوی و پیرمرد کنار عکس کیرتوکس وکون استخر

Views: 283
دوریس آیوی زالو جوان با پیرمردی ملاقات می کند ، او باید تمام شگفتی هایش را تحمل کند. این بار ، او تصمیم گرفت که او را درست در کنار استخر لعنتی کند و او چاره ای نداشت عکس کیرتوکس وکون جز پاهای خود را پهن کند و آماده دریافت تقدیر او شود.