یک همسایه مهمان نواز با یک عضو عکس کوسو کون

Views: 75
دختری با لباس بسیار کوتاه روی در می کوبد ، اما کسی آن را باز نمی کند. اما همسایه ، که دختر با او ملاقات می کند ، دست کشیده می شود. او دختر را در یک بازدید دعوت می کند عکس کوسو کون تا هاکی روی میز بازی کند. اما این به پایان نمی رسد که آنها را بشناسیم.