این مرد کیمبرلی کندال ، صاحب پستان بسیار کس وکیر متحرک بزرگ را لعنتی کرد

Views: 33
این مرد تصمیم گرفت دختر دوست داشتنی اش را خفه کند. به آرامی خزیدن مقاله را روی لبهایش ، شروع کرد به مالیدن آن بین سینه هایش. کیمبرلی قندل خیلی زود از چنین پستانک هایی بیرون آمد و از آقا خواست که او را بی رحمانه فریب دهد. و این دقیقاً همان چیزی است که قرار بود باشد. هر از چند گاهی ، با تشویق دختر و به او کلمات کثیف ، او را لعنتی سبزه را روی تخت ، و به سرعت به سمت پنجره حرکت کرد. احساس می کنم نزدیک شدن ارگاسم است ، او پیوندگر را از دختر کس وکیر متحرک بیرون کشید و مانع تقدیر او در تمام صورتش شد.