میزبان استاد را عکس کیرو کس متحرک اغوا کرد

Views: 318
پس از یک جشن بزرگ در خانه صاحب ، دختر در حال تمیز کردن سفره بود. صاحب هیجان از دیدن جسم باشکوهش هیجان زده شد. او او را به اتاق خواب خود برد و سبزه جلوی او شروع به پوشیدن کرد. آن مرد گربه دختر را لیسید و شروع به لعنتی او کرد. سپس آن را عکس کیرو کس متحرک مکید و او را در دهانش جمع کرد.