دوستیابی با دختری که سگ می عکس کوس ملوس رود

Views: 54
دختر دو سگ محبوبش را در پارک می گذراند. او به مردی نزدیک می شود که چیزهای عجیبی را نشان عکس کوس ملوس می دهد ، که برای چه هدفی مشخص نیست. هنگامی که او با چنین روشی غیرمعمول دختر را ملاقات می کند ، او را به مکان خود دعوت می کند ، جایی که آنها تفریح ​​داشته باشند.