سحر و جادو مقعدی توسط کیت انگلیس و Pristine Edge عکس کیرلای کوس

Views: 391
کیت انگلیس و پریستینا عصر روی نیمکت نشسته و نوک سینه ها و ماسک های خود را نوازش می کنند. مردی به آنها نزدیک شد و تصمیم گرفت به شرکت بپیوندد. کیت تصمیم گرفت مهارت های الاغ خود را نشان دهد و به سرطان تبدیل شد. سپس پریستینا با یک اسباب بازی شروع به گسترده تر کردن مقعد خود کرد و پس از مکیدن خروس ، کی به طور کامل آن را داخل الاغ بزرگ شده خود قرار داد. هنگامی که عکس کیرلای کوس این مرد کیت را در الاغ خود داشت ، او به طور مرتب عضو را جدا می کرد تا پریستینا بتواند او را مکش کند ، و همچنین با یک اینچ اندازه گیری کرد که چقدر الاغ کیت کشیده شده است. در پایان آزمایش ، لب به لب کیت پر شد و وقتی ریخت ، پریستینا با خوشحالی لیسید.