جوجه با ماشین عکسهای کوسوکون گرانقیمت وارد شد

Views: 56
این جوجه شکنجه شده دارای مشاعره ، الاغ و همچنین ماشین است! عکسهای کوسوکون یک ماشین اسپرت ، که کودک روی آن سوار بود ، سپس در لباس شنا قرمز در مقابل او سلب شد. او دانه را با کف از سطل شستشو می دهد ، و بعد از آن که تمیز شد ، به مرد روی تخت آفتابی کنار استخر نزدیک شوید و او را تحویل دهید.