تقلب با شوهر با یک پسر طاس عكس كير وكون

Views: 143
جوان مکزیکی-آمریکایی در حال صحبت با تلفن با پسر جوان خود است. گفتگو وقتی تمام می شود که یک معشوقه زیبا وارد اتاق شود. و اینکه چگونه صحبت های شیطانی باعث می شود دوست دختر جوانی جلب شود. و در این لحظه عاشق دیگر نمی تواند خود را از خستگی دیوانه در کار برای فرزند خود باز دارد. بعد از عكس كير وكون مصاحبه ، عاشق در همان زمان خودش و زیبایی او را راضی می کند. کل صحنه در آپارتمان به اصطلاح دوست پسر صحنه قهرمان اتفاق می افتد.