هدیه ای عکس کوسو کون برای دوست دختر شما

Views: 22
پسر با دختر عاشق همدیگر هستند ، اما آن مرد آلت تناسلی كوچك دارد و در سكس ارباب نیست. بنابراین تصمیم گرفت برای دوست دختر عکس کوسو کون خود هدیه بگیرد و یک دوست باتجربه را یک خروس بزرگ نامید. دختر در ابتدا آن را انكار كرد ، اما سرانجام موافقت كرد.