ققنوس ماری در حالی که شوهرش تماشا کوس تنگ متحرک می کند یک دیک سیاه می شود

Views: 331
ققنوس ماری یک مرد سیاه پوست بزرگ را به خانه آورد و به شوهرش گفت که او قصد دارد با او لعنتی کند زیرا مدتها قبل به اوج لذت جنسی نرسیده بود. شوهر چاره ای جز توافق و کوس تنگ متحرک ماندن برای تماشای سالم نگری نداشت که همسرش را لعنتی می کند و در چهره او قرار می گیرد.