دکتر سخت عکس کیرکوس کون بیمار را لعنتی کرد

Views: 14
یک دختر جوان برای مشاوره زنان در بیمارستان آمد. پزشک معاینه را با بلند کردن پاهای بیمار و بلند کردن شلوار وی آغاز کرد. سپس او تصمیم گرفت واژن خود را عکس کیرکوس کون با خروس خود بررسی کند ، و در پایان او صادقانه او را بر روی گورنی لعنتی.