فاحشه را عکس سکسی و کوس به اتاق خود آورد

Views: 199
این مرد فاحشه را به اتاق خود آورد و بلافاصله به محل کار رفت تا وقت با ارزش خود را هدر ندهد. فوراً به او خروس خود را داد تا مستقیم به داخل آشپزخانه بیفتد ، سپس او را به اتاق خواب آورد ، جایی که سرطان ایجاد کرد و آنچه را که قدرت داشت عکس سکسی و کوس لعنتی کرد و در پایان به گربه تراشیده او رسید.