ویکتوریا عکس کوس وکون ناز سخت لعنتی

Views: 37
ویکتوریا زیبا در زمین تنیس گرم می شود ، جایی که او مشاعره را از یک طرف به دیگری در معرض دید خود قرار می دهد ، اما پس از آن مردی ظاهر می شود و مغازه به اتاقی منتقل می شود که او را روی مبل منفجر می کند. سپس آن مرد او را به خروس خود تکیه می دهد و به عکس کوس وکون ناز صورتش می رسد.