دختر سکسخفن متحرک غریبه

Views: 1454
دختری با چمدان اواخر شب در شهر سکسخفن متحرک قدم می زند و به دنبال آدرس می شود که در یک کتاب غیر ارجاع شده نوشته شده است. او آدرس ارائه شده را صدا می کند ، اما هیچ کس آن را باز نمی کند. مردی به دختر نزدیک می شود. پیشنهاد کنید شب را با او بگذرانید. اما آنها مجبور نیستند شبها بخوابند.