دانش آموز مقصر بود و رئیس با کیر و کس متحرک خوشحالی او را مجازات کرد

Views: 38
دانشجویی وارد دفتر تاجران شد. سرپرست دستور داد غارت را به سمت خود بپیچاند و با بلند کردن دامن ، شروع به سیلی زدن حاکم کرد. با باز کردن پیراهن خود بر روی متخلف ، زن سینه های خود را نوازش داد و گربه حاکمانش را کیر و کس متحرک بست. او شورت دانش آموز خود را به دهانش انداخت و شروع به نوازش کردن غار کرد. او هر دو سوراخ را با مداد فاش کرد ، دست خود را داخل واژن کرد و خودش را لعنتی کرد.